he-thong-phien-dich-hong-ngoai-da-ngon-ngu
Hệ thống phiên dịch hồng ngoại sử dụng công nghệ đặc biệt được phát triển bởi hãng Bosch. • Thiết bị dịch hồng ngoại kỹ thuật số tuân theo IEC 61603, mục 7 ( đây là tiêu chuẩn công nghiệp cho việc phân phối ngôn ngữ bằng phương pháp truyền tải hồng ngoại kỹ thuật số) • Sử dụng dải tần 2-8 MHz tránh nhiễu từ các hệ thống ánh sáng khác • Áp dụng công nghệ số làm cho tỷ lệ tín hiệu/ tạp âm tăng cao : 80dB • Dùng giao thức truyền số cho phép gửi thông tin bổ sung (ví dụ: đồng bộ hoá một số kênh đang sử dụng) • Sử dụng phương pháp tiên tiến nhất trong công nghệ truyền tin để đảm bảo chất lượng âm thanh cao • Truyền từng ngôn ngữ theo kênh riêng được khoảng cách xa, thông tin hội nghị được bảo đảm an toàn tuyệt đối
Goto Top