he-thong-dcn-ky-thuat-so
Đặc điểm - Quản lý, điều khiển và giám sát toàn bộ hệ thống - Đăng ký đại biểu - Biểu quyết điện tử - Hiển thị và phân phối thông tin Hệ thống DCN thế hệ mới (DCN -NG) mang đến những lợi ích to lớn cho các cuộc hội thảo, hội nghị với công nghệ số tiên tiến. Chất lượng âm thanh cao và khả năng truyền dữ liệu trong khi hội nghị đang tiến hành.
Goto Top