TMDT
11 Th10 2018

Seminar về thương mại điện tử tại AIC CP TĐ

Thứ tư 10.10 năm 2018 tại Văn phòng AIC group đã diễn ra seminar về ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp. Đây là buổi thứ 2 trong chuỗi hội thảo chuyên đề về Kinh doanh trực tuyến trong khuôn khổ từ chương trình tự đào tạo cho các CBCNV văn phòng.

semina1

Báo cáo viên là anh Nguyễn Hữu Bình và chị Trần Thu Thủy, hai PGĐ công ty được phân công tập hợp nghiên cứu các tài liệu theo từng chuyên đề và trình bày lại trước tập thể văn phòng. Các báo cáo được chuẩn bị công phu, có chất lượng. Các thông tin hấp dẫn và bổ ích đã thu hút mọi người tham gia thảo luận sôi nổi.

semina2

Thương mại điện tử là xu thế phát triển tất yếu của xã hội. Đón bắt cơ hội mới này là một nhiệm vụ rất quan trọng của chúng ta để có thể mở rông thị trường, tăng trưởng doanh thu trong thời gian tới.

PV.

Goto Top