Công ty cổ phần tập đoàn AIC ngày càng phát triển mạnh mẽ trên mọi phương diện: kinh doanh, phát triển sản phẩm và dịch vụ, cũng như mô hình tổ chức, số lượng nhân sự… Sự phát triển đó thể hiện một tầm nhìn đúng của Ban lãnh đạo, chiến lược kinh doanh sắc bén và khả năng gắn kết các thành viên trong cùng một tập thể.

Hội đồng quản trị tập đoàn AIC:

Chủ tịch:            Ông Nguyễn Anh Tuấn

Các ủy viên :     

Ông Vũ Minh Tiến

Ông Nguyễn Đình Tuấn

Ông Nguyễn Mạnh Cường

Bà Nguyễn Thị Diễm Phương

Bà Ngô Thị Mai Giang

Ban lãnh đạo các CTTV Tập đoàn AIC:

Công ty Cổ phần Tập đoàn AIC

Tổng Giám đốc: Vũ Minh Tiến

Công ty trách nhiệm hữu hạn chiếu sáng điện tử ứng dụng AICe

Giám đốc:           Ông Phạm Thanh Bình

Phó giám đốc:    Bà Nguyễn Thị Nhung

Công ty Cổ phần AICOTECH

Giám đốc:           Ông Trần Quốc Tính

Phó giám đốc:    Bà Đàm Diệu Loan

Công ty Cổ phần Tích hợp AV

Giám đốc:           Bà Nguyễn Thị Diễm Phương

Phó Giám đốc:    Bà Ngô Mai Giang

Phó Giám đốc:    Ông Dương Ngọc Minh

Lãnh đạo các đơn vị liên doanh liên kết:

Công ty trách nhiệm hữu hạn liên doanh phần mềm AKB software

Giám đốc:           Ông Trịnh Văn Việt

Phó giám đốc:    Ông Nobuhiko Suetsugu

Công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Vạn Khang
         Giám đốc:         Ông Nguyễn Mạnh Cường

Công ty cổ phần tư vấn đầu tư phát triển công nghệ AIC
         

Goto Top