KuboLogo
Công ty công nghiệp KUBO của Nhật Bản, được thành lập năm 1948 tại Nagasaki (thuộc Kyuusyuu Nhật Bản). Lĩnh vực hoạt động của công ty bao gồm các sản phẩm kết cấu thép như thiết bị dầm cầu, chế tạo các sản phẩm hàn lớn, các loại ống sử dụng cho nhà máy nhiệt điện, chế tạo, trang bị, sửa chữa vỏ tàu; phát triển phần mềm; thiết kế, thi công, giám sát… liên quan đến xây dựng, lắp đặt đường ống, sơn, lắp đặt các công cụ máy móc…
KBLogo
Trải qua 20 năm kinh nghiệm, KB Software (KBS) là công ty của Nhật Bản chuyên về lĩnh vực xây dựng hệ thống máy tính. Lĩnh vực hoạt động của công ty trải rộng tới nhiều đối tượng khách hàng như công nghiệp chế tạo, y tế, trường học, dịch vụ… Công ty luôn hỗ trợ khách hàng từ khâu thiết kế, xây dựng, hướng dẫn sủ dụng cho đến vận hành hệ thống. Ngoài ra, công ty cũng thực hiện phái cử nhận lực IT, đáp ứng các yêu cầu nhân lực và giảm thiểu chi phí của khách hàng.
Goto Top