Công ty TNHH Viễn Đông Isolectra là nhà cung cấp giải pháp cho các giải pháp viễn thông, tòa nhà và công nghiệp. Được thành lâp năm 1978 tại Singapore, Isolectra cung cấp các dịch vụ như thiết kế, quản lý dự án , kỹ thuật hệ thống, lắp đặt, tích hợp và bảo trì. Khả năng của nó được kiểm chứng với sự thành công trong việc xử lý các dự án ‘chìa khóa trao tay” cũng như hợp tác với những đối tác tư vấn trong và ngoài nước để cung cấp những giải pháp sáng tạo cho các ngành như vận chuyển, ngành công nghiệp nặng, ngân hàng, thương mại, bán lẻ... Bên cạnh đó, Isolectra cũng đại diện cho một số thương hiệu quốc tế trong việc quản lý các hoạt động bán hàng và phân phối của họ tại Châu Á.
Isolectra_logo
Ngoài công việc kinh doanh nòng cốt của tại Singapore, nó cũng hoạt động mạnh tại các thị trường trong khu vực như Thái Lan, Índonesia, Phillipines, Việt Nam và Brunei. Isolectra có một văn phòng tại Thượng Hải để có thể tiến vào thị trường Trung Quốc đang rất phát triển. Nó cũng đặt trụ sở tại Malaysia, Công ty Isolectra (M) đặt trụ sở chính tại Kuala Lumpur và 3 văn phòng đại diện tại 3 thành phố khác. Công ty TNHH Viễn Đông Isolectra là một thành viên của TKH Group NV ( 1 công ty niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Amsterdam, Hà Lan). Isolectra cung cấp:
  • Quản lý dự án
  • Kỹ thuật hệ thống
  • Tư vấn thiết kế
  • Hỗ trợ bảo trì
  • Dịch vụ hỗ trợ và bảo trì tại chỗ
  • Quản lý sản phẩm
  • Đào tạo
  • Cung cấp nguồn lực
  • Các dịch vụ khách hàng khác
Goto Top