Giới thiệu về Philips Philips1 Philips  Hà Lan là 1 công ty dẫn đầu thế giới trong các lĩnh vực : Điện tử y tế, chiếu sáng và điện tử tiêu dùng cao cấp, cũng như trong hệ thống phân phối sản phẩm, dịch vụ, giải pháp … thông qua khẩu hiệu “Sense and Simplicity”. Trụ sở chính được đặt ở Hà Lan, nhân viên Philips xấp xỉ 134,200, có mặt trên 60 quốc gia. Với doanh thu 27 tỉ Euro năm 2007, Philips đang dẫn đầu thị trường về công cụ chẩn đoán hình ảnh và thiết bị chăm sóc y tế, giải pháp tiết kiệm năng lượng, chăm sóc cá nhân, hàng gia dụng, cũng như là hàng điện tử tiêu dùng.

Philips Việt Nam

Philips2 Philips đã có mặt ở Việt Nam vào năm 1993 dưới tên gọi -  Văn phòng Đại diện Philips Điện Tử Singapore ở TP. Hồ Chí Minh. Công ty Điện Tử Philips Việt Nam được thành lập vào năm 2002, chủ yếu tập trung vào ngành hàng chiếu sáng và các hoạt động thương mại. Ngày nay, Philips Việt Nam có khoảng 250 nhân viên. Doanh thu năm 2007 đạt 35% mức tăng trưởng so với năm ngoái. Hiện tại, Philips Việt Nam gồm có những ngành hàng sau : -  Hàng tiêu dùng cao cấp, bao gồm điện tử tiêu dùng, hàng gia dụng và chăm sóc cá nhân -  Hàng y tế, bao gồm hệ thống y tế chuyên nghiệp và chăm sóc sức khoẻ cá nhân -  Hàng chiếu sáng, bao gồm những sản phẩm và hệ thống chiếu sáng chuyên nghiệp và giải pháp chiếu sáng hiệu quả. Từ năm 1994 công ty AIC đã là đại lý của Philips trong lĩnh vực thiết bị âm thanh và chiếu sáng
Goto Top