he-thong-d-cerno-televic
Televic là một trong những thương hiệu đồng hành cùng AIC trong suốt 12 năm qua. Hệ thống hội nghị có dây của Televic cung cấp cho bạn công nghệ hội nghị tốt nhất với các giải pháp phù hợp cho mọi bố cục phòng họp; Luôn có hiệu suất âm thanh và video chất lượng cao, độ tin cậy không gì sánh được và bảo mật CNTT kín.
Goto Top