he-thong-plixus-televic
Thiết bị tạo sự tích hợp đẹp mắt trong bàn làm việc và đồ nội thất, đồng thời đạt được sự phù hợp liền mạch. Với hơn 10 kiểu máy và các chức năng chuyên dụng, bạn có thể nghe, nói, bỏ phiếu và quyết định một cách rõ ràng, và vô cùng linh hoạt: tùy chỉnh các thiết bị theo ý bạn, từ vật liệu bên ngoài đến các nút.
Goto Top