thiet-bi-da-phuong-tien-unicos-televic
Hệ thống mang các đại biểu đến gần nhau hơn với uniCOS và tận hưởng các cuộc họp hợp tác, hiệu quả bằng hội nghị đa phương tiện hiện đại. Cung cấp cho người tham gia trải nghiệm âm thanh HQ, tối đa 6 luồng video đồng thời, chia sẻ tài liệu và hơn thế nữa, tất cả đều nằm trong tầm tay bạn trên màn hình cảm ứng, và làm cho việc cài đặt trở nên dễ dàng với một cáp CAT 5e duy nhất.
Goto Top