he-thong-praesideo
Với hơn 15.000 hệ thống đã được lắp đặt trên toàn thế giới, Praesideo của Bosch là giải pháp số một cho các ứng dụng âm thanh thông báo và sơ tán. Chất lượng âm thanh cao cấp, hoạt động đa năng và chương trình liên tục cải tiến giúp đảm bảo Praesideo dẫn đầu trên thị trường. • Hệ thống đa năng: Hệ thống âm thanh thông báo và sơ tán có kết nối mạng, hoàn toàn bằng kỹ thuật số đầu tiên trên thế giới. Giao diện mạng cáp quang độc đáo của hệ thống đem lại sự chủ động hoàn toàn trong thiết kế hệ thống, âm thanh không bị nhiễu và dung lượng cao mà các hệ thống truyền thống không thể có được. Hoàn toàn có thể lập trình và giao tiếp với các hệ thống an ninh khác. Công nghệ này đã định nghĩa lại ranh giới của chất lượng, độ linh hoạt và tin cậy. • Giải pháp có khả năng mở rộng: Kiến trúc phân tán của dòng sản phẩm tạo điều kiện cho thêm, bớt thiết bị theo nhu cầu theo cấu trúc “kết nối kiểu dây xích”, tạo sự chủ động cho thiết kế • Cấu hình đơn giản hóa: Người sử dụng dễ dàng vận hành thông qua giao diện máy tính hoặc màn hình cảm ứng • Giảm chi phí sở hữu: Hệ thống có chi chí sở hữu và bảo trì thấp, nâng cấp mở rộng từng mô-dun giá thành rẻ
Goto Top